zaterdag 18 april 2015, 11:00

‘De Grote Zomer’ in het A.M. de Jongmuseum

NIEUW-VOSSEMEER – In het A.M. de Jongmuseum gaat vandaag, zaterdag 18 april, weer een nieuwe expositie van start, getiteld ‘De Grote Zomer’, naar een boek van de schrijver aan wie het museum z’n naam heeft ontleend. Een (te) vriendelijk klinkende titel eigenlijk, aldus de samenstellers van de tentoonstelling, die gaat over het leven van landarbeiders en het – sociale en politieke – onrecht dat hen in vroeger tijden werd aangedaan.

Landarbeiders moesten, als er in de zomer werk was, onder slechte omstandigheden en tegen lage lonen keihard werken. Zij konden bijna met geen mogelijkheid ontsnappen aan de armoede en ontberingen. De spiraal van miserabele huisvesting, geen of slecht onderwijs, slechte voorzieningen bij werkloosheid, ziekte en ongeval, viel niet te doorbreken. Kortom, deze onmisbare bevolkingsgroep werd schromelijk ondergewaardeerd.

De expositie omvat onder meer  gedichten, spotprenten en beschrijvingen van A.M. de Jong over dit onderwerp, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van citaten uit het boek ‘Landarbeiders, verhalen om te onthouden’ van Kees Slager, uit 1980. ‘De Grote Zomer’ van A.M. De Jong dateert overigens van tachtig jaar geleden.

Geschiedenis herhaalt zich

Het Nieuw-Vossemeerse museum wil er met deze tentoonstelling ook op wijzen dat de geschiedenis zich dreigt te herhalen in de huidige samenleving. ‘Met de komst van ZZP’ers, de intrede van de flexibele arbeidsmarkt en het inzetten van arbeidsmigranten voor laaggeschoolde arbeid, lijkt het erop dat in onze maatschappij een nieuwe klasse van dagloners wordt gecreëerd’.

‘De Grote Zomer’ is te bezichtigen t/m 26 september, belangstellenden kunnen elke zaterdag van 13.30  tot 16.30 uur terecht in het A.M. de Jongmuseum, gevestigd aan de Voorstraat 29. Voor bezoek op andere dagen kan een afspraak worden gemaakt. Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voor nadere informatie: www.amdejongmuseum.nl

Uit de Steenbergse Courant