woensdag 24 juni 2015, 10:44

Geen genoegdoening voor Stoofdijkbewoners

STEENBERGEN – Twee weken voordat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de A4 officieel komt ‘openen’ hebben B en W besloten dat de Stoofdijk-bewoners Paul van Nieuwenhuyzen en Vladimir Hornicek niet in aanmerking komen voor mediation in hun conflict met Rijkswaterstaat, laat staan dat zij op genoegdoening hoeven te rekenen.

Het college onderschrijft hiermee de conclusies van de ‘verkenner’, Cees Leijten, die de situatie sinds vorig jaar juli op verzoek van de gemeente onder de loep heeft genomen. ‘Gelet op de haaks op elkaar staande standpunten van de betrokken partijen acht ik een mediation in welke vorm dan ook kansloos en dus zinloos’, stelt Leijten in zijn vandaag openbaar gemaakte bevindingen over de slepende kwestie.

Uit hernieuwd onderzoek is weliswaar gebleken dat Rijkswaterstaat een procedurele fout heeft gemaakt, maar die vormt volgens de rapportage geen aanleiding voor verdergaande maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4 en de Zeelandweg Oost voor de bewoners van de Stoofdijk. Van Nieuwenhuyzen en Hornicek proberen nu al jaren hun gelijk te halen, maar krijgen steeds het deksel op hun neus.

De ‘interventie’ van de gemeente levert dus evenmin het door hen gewenste resultaat op. Plaatsing van extra geluidsschermen of het toekennen van een schadevergoeding kunnen zij wat de gemeente betreft in ieder geval wel vergeten, want burgemeester en wethouders hebben de raad laten weten dat zij dit dossier nu als gesloten beschouwen. 

Uit de Steenbergse Courant