vrijdag 16 oktober 2015, 09:00

Oecumenische dienst 410 jaar Dinteloord

DINTELOORD – Ter gelegenheid van het 410-jarig bestaan van Dinteloord en Prinsenland wordt er op vrijdag 23 oktober een oecumenische dienst gehouden, met als thema ‘als buren samen zijn’.

De oecumenische dienst die tien jaar gelegen plaatsvond vanwege het 400-jarig dorpsjubileum trok toen een volle Petrus en Pauluskerk. De goede herinneringen aan deze viering deden de werkgroep ‘410’ besluiten om de activiteit nog eens dunnetjes over te doen.

Inmiddels is de Petrus en Pauluskerk echter gesloten, maar dat bleek geen probleem, want de hervormde gemeente toonde zich van harte bereid om haar kerk beschikbaar te stellen. Dominee Barendrecht en pastoor Van Geel verlenen hun medewerking aan de dienst, evenals het kinderkoor van de Groen van Prinstererschool en het Ritmisch Koor Dinteloord, allemaal met begeleiding van Hans Prince op het orgel.

Jong en oud zijn de 23ste om 20.00 uur welkom in de hervormde kerk aan de Westvoorstraat. Na afloop kan er gezellig worden nagepraat, onder het genot van een bakje koffie of thee, of limonade.

Uit de Steenbergse Courant