woensdag 21 oktober 2015, 08:00

Agrofoodpluim voor Suiker Unie

DINTELOORD – Uit handen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings (agrarische ontwikkeling) heeft directeur Albert Markusse van Suiker Unie gisteren de Agrofoodpluim ontvangen. Met deze aanmoedigingsprijs spreekt de provincie maandelijks haar waardering uit voor initiatieven die vooroplopen als het gaat om innovatie en/of verduurzaming binnen de agrofoodsector.

Suiker Unie heeft de pluim gekregen voor haar deelname aan Stichting Veldleeuwerik, waarbinnen o.a. akkerbouwers , zogeheten ketenpartners en toeleveranciers op een gelijkwaardige manier samenwerken, om een duurzame akkerbouw te stimuleren.

Zij richten zich op verbetering van de bodemvruchtbaarheid, goede beregening, het voorkomen van verlies van voedingsstoffen uit de bodem, biodiversiteit, gewasbescherming, energie, lokale economie, balans in stikstof en fosfaat, productiewaarde en menselijk kapitaal. Speerpunten voor Suiker Unie zijn de gewasbescherming en het bodemgebruik.

,,Suiker Unie is een bijzondere ketenpartner,’’ aldus Martijn Buijsse van Stichting Veldleeuwerik. ,,Suiker Unie is hét bedrijf geweest dat echt haar nek heeft uitgestoken om voorop te gaan in verduurzaming en de laatste jaren een tomeloze inzet getoond voor de drie basisprincipes van Veldleeuwerik: kennisdeling, werken aan continue verbetering en een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame ketens.’’

,,Suiker Unie heeft de eerste keten gemaakt waarbij de boer ook daadwerkelijk een vergoeding kreeg om deel te nemen aan Veldleeuwerik. Deze stimuleringsmaatregel heeft discussie opgeleverd, maar dit hield hen niet tegen. Suiker Unie is een voorloper en een ontzettend mooi voorbeeld voor andere ketens. Daarmee verdient Suiker Unie zeker een pluim.”

,,Wij willen juist dat steeds meer telers mee gaan doen aan Veldleeuwerik, want dat zorgt voor een beter resultaat in de keten. De boer gaat betere bieten telen, die haalt een hogere opbrengst tegen minder kosten en dat betekent dat met een duurzame aanpak ook zijn rendement verbetert. En dat is een belangrijk onderdeel van duurzaam bieten telen,’’ stelde Pieter Brooijmans van Suiker Unie.

Foto: Erik van der Burgt

Uit de Steenbergse Courant