Afbeelding
zondag 29 november 2015, 14:00

Steenbergen-Zuid gaat op de schop

STEENBERGEN – De wijk Steenbergen-Zuid ondergaat de komende jaren een grootschalige opknapbeurt, waarbij zowel de straten, de plantsoenen, de verlichting, als de riolering onder handen worden genomen. ,,Heel de infrastructuur moet er vervolgens weer 25 jaar tegen kunnen,’’ vertelde wethouder Cors Zijlmans gisteren tijdens de kennismakingsbijeenkomst van het wijkteam in Steenbergen-Zuid.

Bewoners die hun licht op kwamen steken, kregen te horen dat er vanaf volgend jaar het nodige te gebeuren staat in hun buurt. Fasegewijs krijgt Steenbergen-Zuid namelijk een grondige facelift, die de verouderde wijk weer helemaal ‘up to date’ moet maken.

De aanwezigen waren blij te vernemen dat de gemeente ook de steeds terugkerende wateroverlast gaat aanpakken. Daarover zijn niet alleen gesprekken gaande met waterschap Brabantse Delta, om de afvoer van overvloedig regenwater goed te regelen, maar wordt ook bekeken om de riolering ‘klimaatbestendig’ te maken. Zodat de straten niet meer blank komen te staan bij extreme regenval.

Het rioolstelsel moet hiervoor waarschijnlijk gedeeltelijk worden vervangen en een reconstructie van de Oudlandsestraat lijkt onontbeerlijk.

Ruimschoots voordat de renovatie van de wijk van start gaat, belegt de gemeente meerdere inloopavonden, om de bewoners nader te informeren over de plannen en de kans te geven hun wensen en meningen kenbaar te maken. 

Uit de Steenbergse Courant