zaterdag 16 april 2016, 00:00

Welbergse Dorpsraad vraagt om mening inwoners via enquete

WELBERG - Deze week ontvingen inwoners van Welberg een enqueteformulier met als centrale thema de ‘Visie op Centrumplan Welberg’. Daarin stelt de Dorpsraad een aantal vragen die gaan over de visies die de raad heeft opgesteld naar aanleiding van zaken die zijn gedestilleerd uit de diverse bijeenkomsten die over het Centrumplan Welberg zijn gehouden.

De enquete kan anoniem worden ingevuld, al is het wel van belang om leeftijd en straat waarin de invuller woonachtig is te vermelden. Zo krijgt de Dorpsraad iets meer zicht op het belang dat de invuller bij een bepaalde visie heeft. De visies gaan over gemeenschapshuis De Vaert, de verkeersontsluiting Centrumgebied, de Corneliuskerk, de Pius X basisschool, Woningbouw, het Speelveld op het voormalige voetbalveld, de Boomvaart en de verkeersveiligheid in de Kapelaan Kockstraat. Voor 55+-ers is er een extra vraag die gaat over hun toekomstige woonbehoefte.

De Dorpsraad hoopt dat alle huishoudens de moeite zullen nemen om de enquete in te vullen. Inwoners wordt gevraagd deze voor 20 april via de brievenbus van De Vaert in te leveren.

Overigens worden Welbergenaren die de Dorpsraad willen komen versterken opgeroepen om zich te melden via info@dorpsraadwelberg.nl

Uit de Steenbergse Courant