dinsdag 5 juli 2016, 12:00

Hangjeugd laat geen spaan heel van leegstaand bedrijfspand

STEENBERGEN – De gemeente heeft een handhavingstraject opgestart om verdere problemen te voorkomen bij een leegstaand bedrijfspand aan de Olmendreef, waar jongeren dusdanig hebben huisgehouden dat de veiligheid van de locatie in het geding is geraakt. De eigenaar van het gebouw was al bezig om maatregelen te treffen tegen het vandalisme en de verpaupering.

De druppel die de emmer deed overlopen was een brandje van ruim twee weken geleden. Daarop besloot de eigenaar al maatregelen te treffen om nog erger te voorkomen, zo laat algemeen manager Josef Sterck van VAV divers uit Etten-Leur desgevraagd weten. ,,Wij waren reeds in overleg met de gemeente over deze problematiek en hadden de opdracht tot afsluiting van het terrein al gegeven voordat het handhavingstraject in gang is gezet, dus dat is een beetje mosterd na de maaltijd.’’

‘Er was helaas geen houden aan’

Rondom 16.000 vierkante meter grote terrein komen nu hekken te staan, in de hoop dat de jeugd op die manier buiten de deur kan worden gehouden. Het bestaande toegangshek bood hiertoe geen soelaas. ,,Dat werd er gewoon uitgelicht en anders verbraken ze het slot wel. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen hebben zich onrechtmatig toegang verschaft,’’ aldus Sterck. ,,Af en toe bereikten ons daarover signalen van buurtbewoners, waarop we zijn gaan kijken en konden zien hoe het pand is verpauperd. Er was helaas geen houden aan.’’

‘Eerst dit netjes afwerken, dan graag woonbestemming’

 divers, een groothandel in etenswaren, nam het inmiddels ernstig vervallen en dus onveilig geworden pand zo’n twaalf jaar geleden over van de firma Van Bezooijen, ook een voedingsmiddelenbedrijf. Sindsdien staat de locatie, die door VAV divers nooit is gebruikt, te koop. ,,Niet meer officieel bij een makelaar, maar iedere geïnteresseerde mag zich uiteraard bij ons melden. Er zijn wel serieuze gegadigden geweest, die haakten echter allemaal af omdat er geen woonbestemming op rust. Dat zou in het verleden wel het geval zijn geweest, dus willen we graag met de gemeente gaan praten om deze situatie tot een voor iedereen zo goed mogelijk einde te brengen. Maar eerst gaan we dit netjes afwerken.’’

‘Hopen dat het probleem zich oplost’

Aan de voorkant is de bosschage al weggehaald, waardoor het pand duidelijk in het zicht is gekomen. Sterck: ,,Of je daar nu zo blij mee moet zijn is een tweede, want het ziet er niet uit, maar zo kan wel worden waargenomen of zich onbevoegde personen op het terrein bevinden. Als dat blijft gebeuren, zullen wij het niet nalaten om de politie in te schakelen. We hopen natuurlijk vooral dat het probleem zich oplost.’’

‘Ze zitten op de daken en slopen alles wat los en vast zit’

In de omgeving van de locatie valt op te tekenen dat de vernielingen al geruime tijd aan de gang zijn, maar de laatste driekwart jaar drastisch zijn toegenomen. Na schooltijd, ’s avonds en de weekends komen jongeren in groepjes naar het leegstaande pand. Zowel jongens als meisjes, soms zelfs kinderen van nog maar tien jaar oud. ‘Ze zitten op de daken en slopen alles wat los en vast zit’, zegt een ooggetuige. ‘Het helpt al lang niet meer om er iets van zeggen. De jeugd vindt het blijkbaar spannend om hier rond te hangen’. 

Uit de Steenbergse Courant