zondag 28 augustus 2016, 11:30

Bezwaren tegen natuur-educatief centrum in Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – Bij de gemeente Steenbergen zijn 32 bezwaren binnen gekomen tegen de plannen van In4outdoor voor een natuur-educatief centrum aan de Boerengorseweg in Nieuw-Vossemeer. Ook hebben de bezwaarmakers bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd, met de bedoeling de procedures aangaande dit project (tijdelijk) stil te leggen.

De Nieuw-Vossemeerse Leonie ten Hove kreeg onlangs vergunning van de gemeente Steenbergen om met In4outdoor een locatie aan de rand van het dorp te gaan huren, waar zij uiteenlopende outdoor-activiteiten wil gaan opzetten.

Met name bedoeld om de jeugd terug naar de natuur te brengen, maar ook gericht op volwassenen. De ontwikkeling heeft geen grootschalig karakter, maar desondanks vreest een dertigtal dorpsbewoners dat zij straks met een pretparkachtige ontwikkeling te maken krijgen. Vandaar dat zij schriftelijk hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente en de rechtbank hebben verzocht even ‘pas op de plaats’ te maken.

‘Time out’

Op een nog nader te bepalen datum zullen de bezwaren worden behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente, waarna het aan burgemeester en wethouders is om te bepalen of zij de bezwaren honoreren, of de vergunning aan In4outdoor definitief verlenen.

Ook de datum van de rechtszaak over de voorlopige voorziening is nog niet bekend. Als de rechter de aanvragers in het gelijk stelt, ontstaat er als het ware een ‘time out’ en komen de gemeentelijke procedures ten aanzien van In4outdoor voorlopig stil te liggen.

‘Gelukkig ook veel steun’

De initiatiefneemster hoopt uiteraard dat het zover allemaal niet zou komen. ,,Ik heb er alle begrip voor dat mensen ergens bezwaar tegen maken, dat is eenieders goed recht. Jammer vind ik echter wel dat zij mij niet benaderd hebben om hun vragen te beantwoorden en nu waarschijnlijk vanuit een verkeerde voorstelling van zaken hebben gereageerd op mijn plannen.’’

,,Gelukkig zijn er aan de andere kant ook heel veel Nieuw-Vossemeerders die mij steunen, geen enkel bezwaar zien en juist blij zijn met deze ontwikkeling. Ik heb er daarom ook alle vertrouwen in dat het uiteindelijk goed zal komen.’’

Uit de Steenbergse Courant