maandag 5 december 2016, 08:00

Inspiratiebijeenkomst over levensloopbestendige woningen

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen houdt op maandag 12 december een  inspiratiebijeenkomst over levensloopbestendige koop- en huurwoning. Op deze manier wil zij de vraag van inwoners naar dit type huizen binnen onze gemeente in kaart brengen.

Ontwikkelaars laten hierbij zien welke mogelijkheden er zijn voor de bouw van levensloopbestendige koopwoningen, tot een maximumbedrag van zo’n 250.000 euro. Daarnaast zijn ook particuliere verhuurders gevraagd om aanwezig te zijn, teneinde de mogelijkheden in de verhuur van levensloopbestendige woningen te presenteren. De gemeente hoop vraag en aanbod zodoende samen te kunnen brengen. De inspiratiebijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Belangstellenden wordt verzocht zich van tevoren aan te melden via info@gemeente-steenbergen.nl of tel. 140167.

Uit de Steenbergse Courant