donderdag 29 december 2016, 09:00

Deelnemers enquête voor onderzoek sport- en beweegbehoefte nodig

STEENBERGEN – In opdracht van de gemeente Steenbergen onderzoekt een student van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) de sport- en beweegbehoefte van volwassenen in de leeftijd van 19 tot 60 jaar in de gemeente. Doel van het onderzoek is de sport- en beweegbehoefte van inwoners in kaart te brengen, om zo het aanbod in de gemeente beter af te kunnen stemmen.

 In de afgelopen weken hebben diverse huishoudens op basis van een steekproef een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Ruim vierhonderd inwoners hebben dit al gedaan. Om een representatief beeld te kunnen schetsen, zijn er nog meer deelnemers nodig, dus roept de gemeente overige inwoners ook op om deel te nemen aan het onderzoek.

Wie in de gemeente Steenbergen woont en tussen de 19 en 60 jaar is kan deelnemen en maakt kans op een gratis abonnement voor één van de gemeentelijke zwembaden. De vragenlijst is te vinden via www.thesistools.com/steenbergen en deelnemen kan uiterlijk tot en met zondag 25 december.

Uit de Steenbergse Courant