Afbeelding
vrijdag 31 maart 2017, 12:00

Interesse vanuit horeca voor Fort Henricus

STEENBERGEN – Meerdere gerenommeerde horecaondernemers uit de regio hebben zich bij de gemeente Steenbergen gemeld omdat zij brood zien in vestiging in de voormalige bedrijfsloodsen aan de Schansdijk bij Fort Henricus. Dit meldde wethouder Petra Lepolder gisteravond tijdens de besluitvormende vergadering waarin de gemeenteraad instemde met aankoop van de loodsen van de RE-APP Groep. Alleen de Volkspartij stemde tegen.

De fractie trok ongemeen fel van leer tegen de voorgenomen aankoop door de gemeente Steenbergen. “De gemeente Steenbergen neemt de rol van de markt over, op een plaats waar ondernemers en stichtingen horen,” betoogde fractievoorzitter Michel Lambers. “De eigenaar van Fort Henricus, de stichting Natuurmonumenten zelf ziet er nota bene blijkbaar geen brood in om dit perceel aan te kopen.”

De Volkspartij is allerminst onder de indruk van de potentiele toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op het fort dat zij omschrijft als “een historische bult grond waar al eeuwen akkerbouw op bedreven wordt.” Volgens Lambers heeft het onlangs verschenen boek van de heer Han Leune over het vestingbolwerk, “meer historische waarde dan het fort zelf.” De schrijver van het standaardwerk over Fort Henricus is overigens wel groot voorstander van de gemeentelijke aankoop.

Honderd koeien

De andere fracties in de gemeenteraad zien het minder zwart en geloven dat de aankoop een uitgelezen kans is om de recreatieve ambities van de gemeente Steenbergen verder vorm te geven. “Normaal kijken wij kritisch naar dergelijke investeringen door de gemeente maar in dit geval zien we slechts voordelen waar een laag risico tegenover staat,” aldus Luc Aben namens de VVD-fractie.

Dit lage risico was ook voor andere partijen een overweging om in te stemmen. “Was ik dertig jaar jonger geweest dan had ik er ook best iets van willen maken. Aan de grondprijs kun je je als gemeente nooit een buil vallen,” is D66 raadslid Ad Theuns van overtuigd. “Blijkt het uiteindelijk geen goede investering te zijn, dan halen we honderd koeien van stal en levert de grond zichzelf alsnog op.”

Lepolder benadrukte dat de gemeente geenszins op de stoel van de projectontwikkelaar wil zitten. “Wij exploiteren niet, wij faciliteren slechts. Als het aan mij ligt gaat de grond van A, de huidige eigenaar, naar B, de gemeente, rechtstreeks naar C, de toekomstig exploitant.” Gezien het feit dat er naar aanleiding van de berichtgeving in de media al diverse belangstellenden zich melden, heeft zij alle vertrouwen in een goede afloop.

Tekst: Dasja Abresch / foto: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant-KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant