maandag 12 juni 2017, 16:00

Overname peuterspeelzaalwerk door Lowys Porquinstichting onzeker

STEENBERGEN - Was alles volgens plan gegaan, dan zou de Lowys Porquin Stichting (LPS) nog voor de zomervakantie alle negentien peuterspeelzalen onder de koepel van de Stichting Jeugd en Welzijn in Bergen op Zoom en Steenbergen over hebben genomen. Tijdens de oordeelvormende vergadering van dinsdagavond maakte wethouder Cor van Geel echter bekend dat dit voornemen op de langere baan is geschoven. Het is zelfs nog maar de vraag of LPS überhaupt in beeld blijft voor overname van het peuterspeelzaalwerk.

De wethouder deed de mededeling tijdens de oordeelvormende vergadering naar aanleiding van een vraag van raadslid Esther Prent (Gewoon Lokaal!).

Struikelblok

De mededeling die als antwoord daarop volgde, is opmerkelijk aangezien het belangrijkste achterliggende doel van de veranderingen is om een doorlopende leerlijn van peuterspeelzaal tot en met basisonderwijs te bevorderen. De meeste basisscholen in de gemeente Steenbergen vallen onder de paraplu van de Lowys Porquinstichting die om die reden de meest logische en wenselijke kandidaat is.

De overname is ingegeven door de Wet Harmonisatie Kinderopvang die op 1 januari 2018 van kracht gaat. Hiermee worden peuterspeelzalen en kinderopvang gelijk getrokken. Het voordeel voor werkende ouders is dat de kinderopvangtoeslag dan geldt voor beide vormen van opvang. Ook zou het de kwaliteit ten goede moeten komen. Het grootste struikelblok is vaak het sociaal plan voor de medewerkers van het voormalige peuterspeelzaalwerk.

Hoofdpijndossier

Of dit ook in Steenbergen een moeilijk te nemen hindernis is, is onbekend. Inhoudelijk ging Van Geel niet in op de redenen achter het uitstel. Wel noemde hij de overname “een  hoofdpijndossier”. “Het kan zijn dat overleg uitwijst dat we andere partijen op moeten zoeken,” waarschuwde de wethouder op voorhand. Op verzoek van Prent zegde hij toe de raad te informeren over de uitkomsten van het gesprek dat afgelopen woensdag plaatsvond. “Al is de kans aanwezig dat ik dat vertrouwelijk zal moeten doen,” aldus Van Geel.

Uit de Steenbergse Courant