woensdag 21 juni 2017, 12:45

Hakbijl bungelt boven Kruispoort-platanen

STEENBERGEN – In een brief aan de gemeenteraad van Steenbergen pleit de Stichting Sirene voor het behoud van de platanen aan de Kruispoort. Volgens de behartiger van natuurbelangen is het onnodig om de gezonde bomen te kappen en draagt een aantal adviezen aan. De organisatie onderschrijft daarmee de conclusies van het onderzoek dat de gemeente Steenbergen uit heeft laten voeren. Volgens onderzoeksbureau Terra Nostra zijn de bomen in prima conditie en kunnen zij met een aantal aanpassingen meer dan vijftien jaar blijven staan. Voor de fractie van de Volkspartij zijn de adviezen van generlei waarde. De fractie dient morgenavond samen met Steenbergen Anders de motie tot kap van de bomenrij voor de tweede keer in en rekent op het behalen van een meerderheid.

Het onderzoek naar de conditie van de bomen is het resultaat van een brandbrief van omwonenden die zich in hun levensgenot aangetast voelen door de dreiging van de hoge bomen. De Kruispoorters zijn bang dat deze op hun huizen vallen, zeker nu de kastanjes aan de andere kant van de muur gekapt zijn.

Trekproef

Uit het onderzoek blijkt dat de angst ongegrond is. De bomen zijn oud wat zich uit in de kroonstructuur en het bladerdek, evenals bij de mens met het verstrijken van de jaren de haardos dunner wordt. De overall conditie van boom en wortelstructuur is echter prima volgens Terra Nostra. Op twee van de negen platanen werd de ‘trekproef’ losgelaten. Beiden doorstonden deze krachtmeting probleemloos.

Bewoners beargumenteerden dat door het verdwijnen van de kastanjes het grondwater nu vrij spel heeft op de wortels van de platanen waardoor de kwaliteit hiervan achteruit gaat. Volgens onderzoeksbureau Terra Nostra moeten de bomen er zeker aan wennen, maar zal dit door de goede conditie waarin zij verkeren geen problemen opleveren. Bij het kappen ervan zal de overlast van water in de kelders van de woningen aan de Kruispoort naar verwachting wel verder toenemen.

Herstel binnen een jaar

Sirene ziet als behartiger van natuurbelangen, mogelijkheden om het onveiligheidsgevoel bij de bewoners weg te nemen zonder de bomen te kappen. Volgens de stichting is het toepassen van de snoeitechniek kandelaberen hiervoor een oplossing. Het biedt de bomen de gelegenheid om de ongebalanceerde groei, veroorzaakt door de kastanjes die er decennia lang tegenaan groeiden, recht te trekken. Na het kandelaberen blijft er in eerste instantie niet veel meer over dan een stam en een aantal takstompen. Die situatie herstelt zich volgens Sirene al binnen een jaar. Uiteindelijk leidt het tot een volwaardige kroon die tegelijkertijd veel minder bedreigend overkomt op de bewoners van de woningen aan de overzijde.

Gewoon kappen

De fractie van de Volkspartij legt de conclusies van het rapport en de adviezen van Sirene naast zich neer. “Toen we de motie bij de laatste raad indienden, waren er een paar raadsleden afwezig. Daardoor konden we geen meerderheid halen en dat is de enige reden dat we hem toen teruggetrokken hebben. Het gaat ons alleen om het gevoel van onveiligheid dat leeft bij de bewoners. Hier in Steenbergen doen we net of elke boom een heilige eik is. Fauwekul. Gewoon kappen en wel herplant met volwaardige bomen natuurlijk.”

Het gaat spannend worden voor de platanen tijdens de raadsvergadering van donderdag. Gewoon Lokaal! en D66 toonden zich tijdens de vorige ronde tegenstander van kap. De Volkspartij en Steenbergen Anders als indieners van de motie, volle voorstanders. Ook CDA en VVD gingen toen nog voor kap maar wilden wel de resultaten van het onderzoek afwachten. Blijven zij op hun oorspronkelijke standpunt, dan zijn het de stemmen van de PvdA-fractie die bepalen of de hakbijl al dan niet in de monumentale bomen gaat.

Uit de Steenbergse Courant