maandag 3 juli 2017, 16:00

‘Platanen Kruispoort zijn veilig’

STEENBERGEN - Voor Michel Lambers van de Volkspartij is het een kwalijke zaak dat wethouder Cors Zijlmans de Steenbergse raad niet tijdig heeft geïnformeerd over het onderzoek naar de platanen aan de Kruispoort. Volgens Zijlmans was dat totaal overbodig.

Bewoners van de Kruispoort vreesden dat de platanen in de straat op termijn zullen omvallen. Dus trokken ze aan de bel. Inmiddels is door Terra Nostra onderzoek verricht. Conclusie: de overhellende platanen veroorzaken geen onveilige situatie. Omwonenden hoeven zich niet druk te maken over eventuele schade. Ook niet als het hard waait.

Naast veiligheid loopt er een onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in de platanen. Zo’n onderzoek is bij het eventueel kappen of kortwieken van bomen wettelijk verplicht. Het onderzoek loopt nog, zei wethouder Zijlmans woensdagavond tijdens de oordeelsvormende vergadering in het gemeentehuis. Michel Lambers vindt een dergelijk onderzoek totaal overbodig. Hij baalt er bovendien van dat de wethouder de raad niet heeft ingelicht over het onderzoek.

De uitslag over het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van vleermuizen laat nog vier tot vijf maanden op zich wachten. Volgens houtbewerker Peter de Koning – aanwezig op de publieke tribune – is het totale kolder te denken dat er vleermuizen in de platanen zitten. “Daar is geen onderzoek voor nodig. Die zitten. En als ze er al zitten, is het vogelvoer.”

(door Timo van de Kasteele)

Uit de Steenbergse Courant