Afbeelding
donderdag 9 november 2017, 21:15

Kritische noten klinken bij installatie Van den Bosch

STEENBERGEN – De inspanning van vijfentwintig ‘fluitisten’ ten spijt, werd Vincent van den Bosch (D66) gisterenavond benoemd tot raadslid van de gemeente Steenbergen. De raad van de gemeente Steenbergen had er dan ook weinig tegen in te brengen aangezien de Kieswet in deze baas is. Wel spraken de Volkspartij en de Partij van de Arbeid openlijk hun afkeuring uit over de terugkeer van de voormalige wethouder. “Wanneer we daar als raad over hadden moeten stemmen, dan hadden wij tegengestemd,” aldus Willem van den Berge (PvdA).

Voorafgaand aan de raadsvergadering werd buiten het gemeentehuis de zogenaamde ‘Fluitdegemeenteterug‘-actie gehouden. Georganiseerd door de Steenbergenaren Vladimir Hornicek en Bas van Opdorp die van mening zijn dat de terugkeer van Van den Bosch strijdig is met het integriteitsbeleid en daarmee het vertrouwen van de burger in de gemeente Steenbergen schaadt.

Zo’n vijfentwintig sympathisanten verzamelden zich voor de ramen van de raadszaal. Met fluitjes en zelfs een antieke scheephoorn maakten zij het nodige kabaal. Zoals aangekondigd was het een vreedzaam protest dat zich ook niet doorzette in het gemeentehuis.

Niet doof

Daar boog de commissie geloofsbrieven zich over de door Van den Bosch aangeleverde bescheiden die in orde werden bevonden. Unaniem accepteerden de raadsfracties het oordeel van de commissie aangezien het wettelijk nu eenmaal zo geregeld is. “Wij zijn niet doof voor de geluiden uit de samenleving,” lichtte de Volkspartij bij monde van Michel Lambers toe. “Er had een andere weg gekozen moeten worden. We respecteren de rapportage maar hopen dat de kiezer op 21 maart 2018 doet wat er van hem verwacht wordt.”

Royeren

Namens de PvdA leverde Willem van de Berge scherpe kritiek op de terugkeer van Van den Bosch: “De keuze om terug te keren in de raad is er ten principale één van de betrokkene zelf. Maar nog meer van de politieke organisatie waarvoor hij op de lijst staat. D66 is in deze verantwoordelijk en al kan men hem het recht op de raadszetel niet ontnemen, dan had de partij hem wel kunnen royeren als lid. D66 had daarmee helder afstand genomen van de gedragingen van Van den Bosch.”

Geen tweede kans

“Iedereen verdient een tweede kans,” aldus Van den Berge. “Vooropgesteld dat hij of zij deze tweede kans ook echt verdient.” Van den Bosch heeft daar volgens hem echter geen enkele poging toe ondernomen. “Hij had de bewuste vlogger zijn oprechte verontschuldigingen aan moeten bieden. Hij had een acceptabele uitleg moeten gegeven over de reden waarom hij met een Pools kenteken rondreed. hij had zijn verontschuldigingen moeten maken tegenover raadsleden die hij onterecht beschimpte. En hij had zich openlijk moeten verontschuldiging omdat hij Steenbergen ten overstaan van het hele land voor gek heeft gezet. Dat heef hij allemaal niet gedaan. Voor de PvdA betekent dit dat hij geen inzicht heeft in de door hem gemaakte fouten en verdient hij geen tweede kans.”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant