Afbeelding
dinsdag 21 november 2017, 09:00

Extra aandacht voor ‘overlast’-locaties in Steenbergen

STEENBERGEN - De achterzijde van gemeenschapshuis ’t Cromwiel, de parkeerplaats bij het jeugdhonk aan de Wipstraat en het stadspark in Steenbergen liggen de komende tijd onder de loep. Naar aanleiding van geluiden uit de samenleving zullen BOA’s, jeugdwerkers en politie deze locaties regelmatig(er) bezoeken om de overlast tegen te gaan.

Bij ’t Cromwiel en in het stadspark wordt de overlast voornamelijk veroorzaakt door de handel in en het gebruik van drugs. Voor het parkeerterrein aan de Wipstraat zijn het met name samenscholende jongeren die voor problemen zorgen.

Door het tekort aan capaciteit van politie en Toezicht & Handhaving is het volgens burgemeester Ruud van den Belt niet mogelijk om dagelijks te surveilleren. Dit onderwerp is op zijn “uitdrukkelijk verzoek” op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de basisteamdriehoek gezet. Hierin zitten onder meer gemeenten uit de regio en de politie samen aan tafel.

Tot die tijd is het overigens geen vrij spel op eerdergenoemde locaties want BOA’s en politie maken er met de regelmaat van de klok een ronde langs. Ook de jongerenwerkers richten er nog meer de aandacht op. 

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant