dinsdag 28 november 2017, 09:00

Nieuwe huurder voormalig klooster op Welberg

WELBERG – Woningstichting Stadlander heeft al een huurder voor het voormalige klooster naast de Corneliuskerk. Hierin had SDW een woonlocatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Eind november komt dit pand vrij. Na een verbouwing zal Centrale ZorgGroep er zich vestigen.

Het voormalige klooster huisvestte vele jaren lang de zusters Franciscanessen. In 1994 verliet de laatste – zuster Monique, het toenmalig hoofd van de Pius X-school – het klooster. Vervolgens kwam dit in particuliere handen, tot dat Stadlander het pand aankocht. In 2010 werd het gehuurd door SDW.

Nu het pand leegkomt zal er eerst een verbouwing plaatsvinden en vervolgens wordt het in gebruik genomen door de Centrale ZorgGroep. Deze organisatie kocht recentelijk de vrijgekomen panden van SDW – aan de Oostdam en Vestinglaan. De Centrale ZorgGroep is gespecialiseerd op het gebied van autisme en gedragsproblematiek en biedt huisvesting aan jongeren.

Uit de Steenbergse Courant