woensdag 31 januari 2018, 06:00

Facebookgroep opgericht om vereiste deelname glasvezel te realiseren

STEENBERGEN – Het zogeheten ‘Kernteam Glasvezel Brabantse Wal’ zet zich in om bewoners in het buitengebied te overtuigen van het belang van deelname aan het glasvezelnetwerk in het buitengebied. De ambassadeurs van het kernteam hebben nu een Facebookgroep opgericht. Inwoners van het buitengebied worden opgeroepen om hier lid van te worden. Zo blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op 1 februari a.s. zullen de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen de overeenkomst ondertekenen met betrekking tot de voorwaarden waaronder het bedrijf Mabib glasvezel mag gaan aanleggen. Het gaat hier dan met name over leges, vergunningen en over zaken als de graafdiepte etc. Mabib legt op meer plaatsen in Noord-Brabant glasvezelnetwerken aan. Een van de voorwaarden voor aanleg is dat 50 procent van de in aanmerking komende percelen tekent voor de realisatie van glasvezel.

Noodzaak

Het kernteam geeft aan geen belangen te hebben in het bedrijf Mabib, maar dat men wel doordrongen is van de noodzaak voor een fatsoenlijke en toekomst vaste, snelle internetverbinding. De ambassadeurs willen nu ook hun omgeving overtuigen en willen zorgen dat de gestelde limiet van 50% wordt gehaald.

Op de hoogte blijven

Een van de stappen is het oprichten van een Facebook groep: Glasvezel Brabantse Wal. Hierop gaat de kerngroep regelmatig nieuws verspreiden over bijvoorbeeld de informatieavonden die Mabib in maart gaat houden. Ook krijgen leden van de groep tussentijds info over het aantal aanmeldingen. Het kernteam nodigt alle belangstellenden uit om toch vooral lid te worden.

Uit de Steenbergse Courant