zaterdag 3 maart 2018, 10:00

Trio Menotti bij Salon Dell’Arte

KRUISLAND - Op zondagmiddag 11 maart ontvangt Salon Dell’Arte het Trio Menotti. Deze drie muzikanten spelen werken met als thema ‘De Soldaat’. Werken waarin de spanning van een soldatenleven en de impact van oorlogsdreiging op mensen tot uiting komt.

Zo heeft Darius Milhaud muziek geschreven bij een toneelstuk over een soldaat aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. En het bekende werk van Igor Stravinsky, l’Histoire du Soldat, is een melodrama, dat Stravinsky later heeft bewerkt voor viool, klarinet en piano.

De dreiging van een nieuwe oorlog is eveneens te horen in Contrasts van Béla Bartók.

Het trio Menotti wordt gevormd door Emma Rhebergen (viool), Denise van Leeuwen – klarinet en Valentina Tóth – piano. Het drietal speelt sinds 2010 samen en kwam voort uit het ensemble Pieter’s Angels, een groepje jonge getalenteerde musici dat ontstond tijdens de tournee van het Atheneum Kamerorkest van de Jong Talent afdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Reserveringen bij voorkeur via e-mail: salon@stichtingdellarte.nl, of telefoon (0167) 536012, mobiel: 06-29108410. De kaarten kosten 15 euro all in. Het concert vangt aan om 14.30 uur. Bezoekers zijn welkom vanaf 14.00 uur. Kaarten kunnen worden afgerekend via NL23 RABO 0117 8700 64 onder vermelding ‘Concert 11 maart 2018’

Uit de Steenbergse Courant