dinsdag 27 maart 2018, 11:00

Ideeën gevraagd voor bundeling geschiedenis van gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Op verzoek van de gemeenteraad van Steenbergen worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een zogenaamde canon van de gemeente Steenbergen. Daarin worden belangrijke zaken uit de historie van deze gemeente gebundeld. Belangstellenden wordt gevraagd om mee te denken over zaken waarvan ze vinden dat die zouden moeten worden opgenomen in deze bundeling.

Onder leiding van Dinteloorder Hakim Tampoebolon hebben vrijwilligers van alle geschiedkundige organisaties uit de gemeente aangegeven dat ze hun medewerking zullen geven. Er is reeds een informatieve bijeenkomst geweest van vrijwilligers. Daarbij is aangegeven dat het wellicht veel interessanter is om niet vanuit het verleden naar het heden te werken, maar juist om te bekijken welke sporen uit het verleden nu nog aanwezig zijn en vandaar uit een bundeling te maken.

Ook worden andere belangstellenden opgeroepen om mee te denken. Ideeën zijn welkom via het mailadres: canon@gemeente-steenbergen.nl. Het is de bedoeling om eind 2019 een boek en een website te hebben gerealiseerd met daarin belangrijke zaken uit de geschiedenis van deze gemeente.

Wie nadere info wenst kan ook contact opnemen met Olav Reijers van de gemeente Steenbergen via telefoon 14 0167 of o.reijers@gemeente-steenbergen.nl. De coördinator van de canon – Hakim Tampoebolon – is bereikbaar via 06 46 303 535 of via hakim@tampoebolon.nl.

Uit de Steenbergse Courant