vrijdag 30 maart 2018, 18:00

Buurtbewoners helpen mee aan beter groen

WELBERG – Terwijl afgelopen zaterdag de Welberg in het kader van de Landelijke Opschoondag een stevige opruimbeurt kreeg, maakten bewoners van de Pastoor Ermenstraat in de Welberg er juist een rommeltje van. Voor het goede doel overigens want met vereende krachten voorzagen zij de boomspiegels in hun straat van nieuwe plantjes. De ‘rommel’ die zij daarbij maakten, ruimden zij na afloop keurig op.

De groene metamorfose van de Pastoor Ermenstraat gebeurt op initiatief van de Gemeente Steenbergen en de Dorpsraad Welberg in samenspraak met de bewoners van de straat. Voorafgaand aan de aanplant konden zij een enquête invullen waarin zij hun wensen kenbaar maakten. Fraaier en goed onderhouden groen kwam veelvuldig naar voren uit de antwoorden.

Wipkip en vogelnest

In navolging daarop maakte de gemeente een groenplan dat weer werd voorgelegd aan de inwoners. Vorige week begonnen medewerkers van de gemeente met de werkzaamheden. Oude struiken verdwenen om plaats te maken voor nieuw en waardevoller groen dat beter te onderhouden is. Ook het speeltuintje in de straat kreeg een make-over. Het terreintje werd wat groter en de wipkip mag zich verheugen op de komst van een vogelnest-schommel. De reeds aanwezige glijbaan krijgt een duikelrek als buurman. “De vraag om een andere ondergrond is niet ingewilligd. De houtsnippers die er nu liggen blijven zijn qua onderhoud het makkelijkst,” aldus Edwin Ouwens die samen met Koos Boer namens de bewoners van de straat en de Dorpsraad het voortouw nam.

Bijen

Na de groenmedewerkers gingen afgelopen zaterdag de bewoners van de straat aan de slag. Zij plantten de boomspiegels in de straat aan met asters. “In overleg met een deskundige hebben we voor deze planten gekozen. Ze zijn niet alleen mooi maar hebben ook een toegevoegde waarde voor de bijen,” aldus Ouwens. De klus was snel geklaard wat mede te danken was aan het feit dat nog maar de helft van de plantjes er was. “Door de late vorst was een tweede soort nog niet beschikbaar, maar die volgen binnenkort. Evenals de beukhaag die rond de nieuwe afvalcontainer komt en deze daarmee aan het zicht onttrekt.”

Vanuit de mensen

Volgens Ouwens is het gelopen proces goed bevallen. “Het is een voorbeeld van hoe je als gemeente met je inwoners om moet gaan. Er is goed geluisterd en de straat ziet er nu al beter uit dan voorheen.” Als het aan het Dorpsraadslid ligt, volgen er nog veel meer van dit soort initiatieven. “Maar het moet wel vanuit de mensen zelf komen.” Belangstellenden kunnen zich melden bij de dorpsraad via info@dorpsraadwelberg.nl of via de Facebookpagina Dorpsraad Welberg.

Edwin Ouwens, dochter Janna en buurvrouw Marjon Bakx sloegen de handen ineen om de Pastoor Ermenstraat een groener gezicht te geven.

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant