Afbeelding
zondag 10 juni 2018, 09:00

Woonwijk Olmentuin inmiddels ‘hoofdpijndossier’

STEENBERGEN – Wethouder Lepolder en initiatiefnemer Buuron zien geen verdere mogelijkheden meer om tot nadere overeenstemming te komen met buurtcomité Olmentuin. Terwijl die omwonenden juist het gevoel hebben een roepende in de woestijn te zijn: ze blijven protesteren maar vinden dat er niet naar ze geluisterd wordt. Toch wil de raad verder met het project en zien alle partijen, behalve de Volkspartij en PvdA, geen heil in verder uitstel. Volgens Leo Buuron, eigenaar van de grond waar de ecologische woonwijk moet komen, is dat de enige oplossing. “Tegen zoveel onwil kan je niet vechten.”

In de vergadering van 9 mei jl. deed Jeroen Weerdenburg namens het CDA een laatste oproep aan de betrokken partijen om toch vooral nog een poging te doen nader tot elkaar te komen. De voorwaarden voor het duurzame karakter van de wijk zouden aangescherpt moeten worden en er zou nogmaals geluisterd moeten worden naar de omwonenden die de wijk in hun achtertuin gaan krijgen. Maar het gesprek is wat de bewoners betreft een wassen neus gebleken. “Al onze aanpassingen zijn niet meegenomen in het verslag. Wij willen een onafhankelijke deskundige die de plannen onderzoekt, maar dat ze het daar niet mee eens zijn zegt al genoeg”, aldus dhr, Van Kempen namens het buurtcomité.

Waterschap

De verschillende partijen in de raad gaven aan het een moeilijk dossier te vinden. “Er is veel gezegd en nog meer gezwegen. Natuurlijk hebben wij serieuze twijfels maar de afspraken met Buuron staan nu eenmaal en daar kunnen we niet op terugkomen”, verklaarde Eric van der Spelt van D66. CDA, VVD en Gewoon Lokaal! vinden dat er sinds het gesprek wel meer duidelijkheid is over de duurzame aspecten zoals die bedacht zijn voor de Olmentuin. Wel willen ze dat de bouwhoogte van de toekomstige woningen strakker vastgelegd wordt, zodat daar niet van afgeweken kan worden. Ook de waterhuishouding blijft een punt van zorg. Die zorg wilde wethouder Lepolder graag wegnemen door te zeggen dat het Waterschap zich daar nog over zal buigen. “We zullen moeten aantonen dat er een goed waterplan ligt, anders komt er helemaal geen vergunning.”

De Olmentuin komt op 28 juni in de besluitvormende vergadering aan de orde. Daarna rest de omwonenden alleen nog een gang naar de Raad van State in een laatste poging de komst van de wijk tegen te houden.

Foto: Grenzend aan de achtertuinen van de huizen aan de Olmendreef en Franseweg moet een duurzame woonwijk verrijzen. Een groep van omwonenden blijft zich echter met hand en tand verzetten.

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant