Afbeelding
zondag 1 juli 2018, 10:00

Aandacht gevraagd voor invasie van bedreigende plantensoorten

STEENBERGEN – Raadslid Jan Veraart is ongerust over twee plantensoorten die oprukken in de gemeente Steenbergen en die ook naar zijn mening voor behoorlijke problemen kunnen gaan zorgen. Hij slaat alarm bij het college van b en w middels ‘artikel 40-vragen’.

Met name de bestrijding van het Japanse Duizendknoop is volgens het raadslid urgent. Want deze plant kan grote schade toebrengen aan fietspaden, wegen, riolering, gebouwen en gewassen. Zelfs aan dijken en dergelijke, zo waarschuwt Veraart.Hij wijst erop dat de wortels van deze Duizendknoop tot drie meter diep groeien. Een klein stukje achtergebleven wortel of stengel kan voor verdere woekering zorgen, dus magen maaisel of restanten van deze invasieplant zelfs niet bij het groenafval terecht komen.Jan Veraart stelt dat er in de afgelopen maanden een aantal maal bij de gemeente melding is gedaan over deze schadelijke Duizendknoop met het verzoek om deze te bestrijden. De reactie was daarbij wel snel: er werd een maaimachine naar de plek des onheils gestuurd. Echter het maaien gebeurde niet zorgvuldig en is volgens de waarschuwing zeker niet toereikend als adequate bestrijding. Veraart vraagt het college nu om goed beleid inzake de bestrijding van deze planten.

Foto: Japans Duizendknoop aan de Dinteloordseweg, na een melding en één maal maaien.

Uit de Steenbergse Courant