Afbeelding
dinsdag 2 juli 2019, 16:00

Bewoners kunnen meepraten over zaken rond arbeidsmigranten in de gemeente

STEENBERGEN – Gemeente Steenbergen is bezig met het opstellen van nieuw beleid inzake arbeidsmigranten in deze gemeente. Via de website steenbergen.ikpraatmee.nl kunnen inwoners hun mening geven over dit onderwerp. Er is een vragenlijst waarmee informatie bij bewoners wordt opgehaald.

Binnenkort wil de gemeente dit ook doen bij de arbeidsmigranten zelf. Daarnaast worden ook huisvesters, werkgevers, uitzendbureaus en provincie geraadpleegd. De informatie wordt gebruikt voor het opstellen van nieuwe beleid. In 2010 is reeds een huisvestingsbeleid opgesteld. Door de sterke groei van het aantal arbeidsmigranten in de afgelopen jaren is het nodig om goede afspraken te maken over het wonen in woonwijken, grootschalige huisvesting, integratie en participatie, toezicht en handhaving, zo vindt het gemeentebestuur.

Voorbereid zijn op de toekomst

“Daarom stellen we nieuw beleid op. Hiermee willen we niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat we voorbereid zijn op de toekomst. Het aantal arbeidsmigranten dat in onze gemeente werkt en verblijft zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. We willen als gemeente een breed gedragen beleid maken met oog voor een goede balans tussen wonen in een prettige en veilige leefomgeving voor alle inwoners, inclusief arbeidsmigranten en de lokale en regionale economie. Het nieuwe beleid voor arbeidsmigranten gaat over veel meer dan alleen huisvesting” aldus wethouder Wilma Baartmans (Arbeidsmigratie).

De wethouder geeft aan dat ze maatwerk wil bieden en een brede afweging wil maken. “Vast staat dat we in onze gemeente op dit moment onvoldoende maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten hebben”.

Uit de Steenbergse Courant