Afbeelding
dinsdag 2 juli 2019, 20:20

Energiebedrijf Innogy niet akkoord met lagere windmolens langs Volkerak

STEENBERGEN/DINTELOORD – De wens van de huidige Steenbergse coalitie om acht lagere windmolens te gaan plaatsen langs het Volkerak, krijgt geen steun van Innogy. Dat blijkt uit een toelichting van het energiebedrijf na gesprekken die onlangs hebben plaatsgevonden met wethouder Wilma Baartmans. De Provincie had het college de gelegenheid gegeven om samen met Innogy en initiatiefnemers Greentrust en Eneco voor 1 juli met een alternatief plan te komen voor het opschalen van het Dinteloordse windpark Karolinapolder. Maar volgens Innogy zijn maximaal acht windmolens van 150 meter niet rendabel.

“Onlangs is bekend geworden dat de subsidie voor de windmolens vanaf 2020 gaat dalen. Dat betekent dat er hogere windmolens nodig zijn om het rendabel te houden. Met de beste wil van de wereld is het dus niet mogelijk om voor lagere exemplaren te gaan”, zegt Jorrit de Jong, woordvoerder bij Innogy. 

In de toelichting van Innogy valt verder te lezen dat uit overleg en onderzoek met Greentrust, een organisatie die zich bezighoudt met duurzame energieprojecten, is geconcludeerd dat het plan om acht turbines langs het Volkerak te zetten, alleen een reëel alternatief is als die een minimale tiphoogte hebben van 180 meter.

Discussie in impasse

Bij de presentatie van het huidige coalitieakkoord ‘Aan de slag’, werd benadrukt dat deze hoogte onbespreekbaar is. De discussie over de opschaling van de windturbines lijkt hiermee opnieuw in een impasse te belanden. 

Innogy en Greentrust hebben in het gesprek met de wethouder vorige week de voordelen aangegeven die er volgens hen zijn bij windturbines boven de 150 meter. Er zou onder andere ruimte zijn voor sociale randvoorwaarden en omdat er meer duurzame energie wordt geproduceerd, zijn er elders in de gemeente minder maatregelen nodig om aan de lokale doelstellingen te voldoen. De coalitie van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA heeft in het akkoord bijvoorbeeld opgenomen dat er meer hectares zonnepanelen zullen bijkomen. 

Volgens Innogy zal wethouder Baartmans nu eerst met het college in overleg gaan over de uitkomst van dit gesprek. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant