Afbeelding
maandag 8 juli 2019, 09:00

Steenbergs college krijgt lagere windmolens er niet door bij energiebedrijf

STEENBERGEN/DINTELOORD – Er heerst grote teleurstelling bij het collegebestuur nu deze week duidelijk is geworden dat het alternatieve plan om acht windmolens met een maximale hoogte van 150 meter langs het Volkerak te plaatsen, niet wordt geaccepteerd door Innogy. Het voorstel zoals dat is opgenomen in het kersverse coalitieakkoord, is volgens het energiebedrijf niet rendabel. Daarmee lijken de onderhandelingen nu definitief vastgelopen en staat het gemeentebestuur met de rug tegen de muur. Het voorstel voor de acht lagere turbines was het alternatief voor het plaatsen van megamolens in de Karolinapolder wat veel verzet opriep vanuit de Dinteloordse bevolking. Nu dat plan afgewezen is, gaat de tijd dringen en dreigt de provincie in te grijpen omdat aan de energieopgave moet worden voldaan.

Hoewel de provincie eerder heeft aangegeven begrip te hebben voor de wens om een alternatief plan te onderzoeken voor de Karolinapolder, wordt er in hun laatste brief ferme taal gebruikt. De omschrijving van het besluit in het Steenbergse coalitieakkoord om acht lagere molens langs het Volkerak toe te staan, is volgens de provincie niet goed onderbouwd. “Het is niet duidelijk hoe het plan voor maximaal acht turbines met een tiphoogte lager dan 150 meter en 30 ha zonnepark, voldoet aan de gevraagde 21,6 Megawatt en dat ze er daadwerkelijk in 2023 zullen staan. Als de gemeentelijke doelstelling voor 2020 niet gehaald wordt, heeft de minister aangegeven dat in dat geval het aantal MW’s worden verdubbeld.”

Verdubbeling energieopgave niet redelijk

Het college heeft gisteren op deze uitingen van de provincie gereageerd middels een mededeling naar de gemeenteraad. “Wij zijn van mening dat een verdubbeling van de energieopgave niet redelijk is. Daarnaast is het uitstel tot 15 augustus voor het aanbieden van een principe-uitspraak van de gemeenteraad, niet haalbaar vanwege het zomerreces.”
Het is voor wethouder Wilma Baartmans aan alle kanten aan grote teleurstelling. Vorige zomer nam ze zelfs het ingrijpende besluit om het hele proces stil te leggen omdat er te weinig politiek en maatschappelijk draagvlak was voor de plannen. Ze zegt niet te hebben zien aankomen dat Innogy het alternatieve voorstel niet zou accepteren. “Het lijkt wel of ze helemaal niet bezig zijn met klimaatdoelen, maar alleen maar met winst. Maar ik sta voor de inwoners van Steenbergen, om het grootst mogelijke draagvlak te creëren. Ik was juist zo trots op het raadsakkoord waarin ook de Volkspartij echt boven zichzelf uit was gestegen om tot dit compromis te komen. Als de provincie het gaat overnemen, hoop ik wel dat er zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met verschillende belangen in plaats van dat iedereen tegenover elkaar komt te staan.”

‘Laten Dinteloord niet in de steek’

Een belangrijke reden waarom Innogy niet akkoord gaat met molens van 150 meter, is omdat onlangs bekend is geworden dat de subsidies voor de windenergie vanaf 2020 lager uitvallen. Wat de gemeente Steenbergen wil is volgens hen niet rendabel. “Met de beste wil van de wereld kunnen we daar niet mee akkoord gaan”, aldus Innogy.
Fractievoorzitter Michel Lambers van de Volkspartij windt er geen doekjes om. “Dat is dan pech voor Innogy. Wij blijven uiteraard bij ons standpunt en zullen Dinteloord niet in de steek laten. Het aanbod van acht molens van 150 meter was al een compromis, maar verder zullen wij niet gaan.”

Starre houding van Steenbergen

Green trust is als organisatie die grote energietransitie-projecten als deze begeleid betrokken geweest bij de onderhandelingen en zegt te balen van de in hun ogen starre houding van Steenbergen. “Vasthouden aan die 150 meter hoogte is achterhaald, over twee jaar worden die turbines niet eens meer gebouwd”, aldus woordvoerder Gwen ter Horst.
Ze begrijpt de politieke gevoeligheid van het onderwerp, maar toch ziet ze het als een gemiste kans om tot een oplossing te komen die enerzijds voldoende duurzame energie oplevert en tegelijkertijd ook gesteund wordt door de bevolking. “Als ik met jou nu naast windmolens ga staan, zie jij niet het verschil tussen 150 en 180 meter. Terwijl dat wel tot zo’n 25 procent meer groene energie kan opleveren. Daar kunnen inwoners echt van meeprofiteren; zo is het onlangs voltooide Krammerpark zelfs voor de helft in handen van inwoners, die delen in de winst. Dat hebben we nu ook aan het college gevraagd: welke voorwaarden zou u willen hebben voor de molens van 180 meter? Dat zou bijvoorbeeld ook de garantie kunnen zijn dat er geen rode luchtvaartlampen continu zullen branden. Maar het lijkt wel of er niet meer naar argumenten wordt geluisterd.”

Dorpsraad en actiegroep tegen windmolens langs Volkerak

Belangengroeperingen zoals de Dorpsraad Dinteloord en actiegroep Dinteloord Tegen MEGAmolens waren niet blij toen de coalitie het alternatief presenteerde van acht turbines langs het Volkerak. “Dat zou het begin van het einde betekenen wat ons betreft. Toen zoveel jaar geleden die locatie ter sprake kwam hebben wij daar ook tegen geprotesteerd. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren, maar volgens mij heeft het gemeentebestuur niet zoveel meer te zeggen. Het is nu eenmaal de realiteit dat een commerciële partij als Innogy de touwtjes in handen heeft”, zegt Hakim Tampoebolon van de Dorpsraad. Actiegroep Dinteloord Tegen MEGAmolens blijft erbij dat drie windmolens van maximaal 150 meter hoog genoeg energie zouden moeten opleveren om te voldoen aan de afspraken. “Maar economisch gezien is het niet interessant genoeg. Maar die randvoorwaarden die aangeboden worden voor de bevolking interesseren ons niet. Wij blijven onze woon- en leefomgeving verdedigen”, aldus Arie van den Berg van de actiegroep.

Foto: Het voorstel van het gemeentebestuur om acht windmolens langs het Volkerak te plaatsen, is niet genoeg voor energiebedrijf Innogy. Volgens hen is er een minimale hoogte van 180 meter nodig om het rendabel te houden. De provincie dreigt nu met ingrijpen.

Door Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant