Afbeelding
zaterdag 5 oktober 2019, 17:00

Collecteweek brandwonden stichting

STEENBERGEN – Will Traets, de organisator van de collecte voor de Brandwonden Stichting in dit gebied, laat weten dat de collectanten in de gemeente Steenbergen volgende week op pad gaan. Ze hoopt dat veel inwoners gul zullen geven.

Het ideaal van de Nederlandse Brandwonden Stichting is dat brandwonden litteken-loos kunnen worden genezen. Omdat de stichting geen overheidssubsidie ontvangt is men bij dit streven afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. De Brandwonden Stichting financiert met de opbrengst wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt artsen en verplegend personeel, zet campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpt slachtoffers om sterker en weerbaarder te worden. Informatie over projecten is te vinden op www.brandwondenstichting.nl. Hier is ook voorlichting over het voorkomen en verzorgen te vinden.

Uit de Steenbergse Courant