Afbeelding
donderdag 24 oktober 2019, 09:45

Dinteloord tegen MEGAmolens roept inwoners op naar provinciehuis te komen

DINTELOORD – De leden van het comité Dinteloord tegen MEGAmolens geven hun strijd nog niet op. Morgen, vrijdag 25 oktober, komen de windmolens in Dinteloord aan de orde op het provinciehuis in Den Bosch. Dan zal blijken of de omgevingsvergunning wordt verstrekt aan Innogy waarmee de weg wordt vrijgemaakt naar de gevreesde hoge windmolens. Gedeputeerde Spierings heeft laten weten de knoop door te willen hakken maar het comité hoopt dat hun inspraak het tij nog kan keren. 

De leden van Dinteloord tegen MEGAmolens zetten alles op alles om de vier megamolens tegen te houden. Ze zoeken actief de publiciteit en waren afgelopen zondag nog te zien in het programma Hart van Nederland. “Als die hoge molens er komen wil niemand hier meer wonen de komende 25 jaar. Dan is het dorp ten dode opgeschreven”, zo sprak Edward de Ruiter van het comité. Volgens De Ruiter heeft het item een storm aan reacties opgeleverd. “Allemaal van bezorgde Dinteloorders. Maar ook van buiten Dinteloord en Steenbergen krijgen we reacties. Men vindt het echt niet kunnen hoe dit plan wordt doorgedrukt door Innogy en de provincie ten koste van ons dorp en de inwoners.”

Zoveel mogelijk mensen naar provinciehuis

Naast de media-aandacht, hebben de leden de afgelopen weken contact gezocht met alle Statenfracties in de hoop hen met argumenten te overtuigen dat er tegen de omgevingsvergunning van Innogy gestemd moet worden. “Ook proberen we, bijvoorbeeld via Facebook, zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om op 25 oktober naar Den Bosch te komen waar we gaan inspreken.”

Het comité heeft een aantal argumenten op een rijtje gezet waarmee ze hun zaak kracht willen bijzetten. Ten eerste is het plan volgens de leden in strijd met de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant waarin staat dat er alleen vijf windmolens in lijnopstelling geplaatst mogen worden. En dat past niet op de Karolinadijk. Ten tweede bestrijdt het comité dat er een goed participatieproces is doorlopen: de regiegroep heeft zich in augustus 2018 opgeheven. “Bovendien werd er toen alleen gesproken over het kiezen van een hoogte tussen 180 en 235 meter. Naar andere varianten met een tiphoogte van 150 meter is niet gekeken.”

Recent overleg met Innogy

Op 10 oktober jl. is er een overleg geweest met Innogy en de provincie. Naast Dinteloord tegen MEGAmolens waren de Vereniging Behoud Leefbaarheid Dinteloord, de voormalige regiegroep en de Dorpsraad aanwezig bij het gesprek. Volgens De Ruiter heeft Innogy voorgesteld om in haar plan een windmolen te schrappen. Er blijven dan drie windmolens van 215 meter hoog over. Twee daarvan op de dijk, en eentje in de Karolinapolder dichtbij de woonkern. “Onze reactie hierop is dat wij drie windmolens van maximaal 180 meter in lijnopstelling op de dijk willen, en niet in de polder dichtbij Dinteloord.”

Ondanks de strijdbaarheid van het comité en de andere belangengroepen, is de kans niet groot dat ze de Statenleden aan hun kant zullen krijgen. De PVV-fractie in Den Bosch diende namelijk onlangs een motie in om de bevoegdheid weer terug te geven aan de gemeente Steenbergen, maar dat voorstel behaalde geen meerderheid.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant